Regulamin Imprezy

 

REGULAMIN IMPREZY BLACK FEVER

1. Impreza przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. W razie wątpliwości organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontrolowania dokumentów w celu potwierdzenia pełnoletniości uczestników spotkania.

2. Obowiązkowy wpis na listę gości pod adresem blackfever.katowice@yahoo.com, info@blackfever.pl lub w wiadomości na Fetlife.com (Wiadomość powinna zawierać nick/i uczestnika/ów) do organizatorów __akasha, _zagubiona lub po prostu na profil imprezy Black_Fever

3. Wstęp tylko przy przestrzeganiu zasad dress code określonych poniżej lub związanych z tematem imprezy oraz uznane przez organizatora. Osoby niestosujące się do tych zasad mogą nie zostać wpuszczone na imprezę,

Obowiązujący dress code:
Stroje eleganckie
Skóry
Latex,lac,pvc
Burlesque
Pin-up
Bielizna
Przebrania: Uczennica/Nauczycielka, Lolita, Pet, Bimbo, Zakonnice, Drag queen, Crossdressing

4. Możliwość robienia zdjęć tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez organizatorów. Akredytowani fotografowie robią zdjęcia pokazowe, lub na wyraźne życzenie uczestników.

5. Prosimy o uszanowanie prywatności innych osób oraz sprzętu udostępnionego na potrzeby imprezy.

6. Na spotkaniu zabrania się wszelkich stosunków sexualnych w tym sexu oralnego.

7. Zakaz spożywania środków odurzających, narkotyków lub dopalaczy, osoby łamiące zakaz zostaną usunięte z imprezy.

8. Osoby pod zbyt dużym wpływem alkoholu oraz agresywne lub nie stosujące się do regulaminu mogą zostać wyproszone z imprezy.

9. Palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów tylko na zewnątrz lokalu.

10. Każdy z uczestników zobowiązany jest do noszenia bransoletki lub identyfikatora przez cały okres trwania imprezy. W przypadku uszkodzenia wymiana u organizatora.

11.  Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek przedmioty zgubione bądź zostawione na terenie klubu. Uprasza się o pilnowanie swojej własności.

12. Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane regulaminem podlegają ocenie i rozstrzygnięciu przez organizatorów, a ich decyzja jest niepodważalna i wiążąca.

Regulamin Play Zone

1. Nakazujemy dobrze się bawić.

2. Uszanuj sprzęty które zostały użyczone do testowania.

3. Zakazujemy spożywania alkoholu w tym pomieszczeniu.

4. Kategorycznie zakazujemy używania wszelakich środków odurzających jak i palenia papierosów.

5. Możliwa golizna.

6. Wszelkie formy interakcji mogą odbywać się jedynie za zgodą wszystkich stron uczestniczących.

7. Zabraniamy wszelakich stosunków sexualnych w tym sexu oralnego.

8. Po zakończonej zabawie ogarnij bałagan;

9. Obowiązuje zakaz robienia zdjęć, za wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje, które wydarza się w „Play Zone”.

11. Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane regulaminem podlegają ocenie i rozstrzygnięciu przez organizatorów, a ich decyzja jest niepodważalna i wiążąca.