1. Impreza przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. W razie wątpliwości organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontrolowania dokumentów w celu potwierdzenia pełnoletniości uczestników spotkania.
2. Obowiązkowy wpis na listę gości pod adresem blackfever.katowice@yahoo.com, info@blackfever.pl lub w wiadomości na Fetlife.com (Wiadomość powinna zawierać nick/i uczestnika/ów) do organizatorów __akasha, _zagubiona lub po prostu na profil imprezy Black_Fever
3. Możliwość robienia zdjęć tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez organizatorów. Akredytowani fotografowie robią zdjęcia pokazowe, lub na wyraźne życzenie uczestników.
4. Prosimy o uszanowanie prywatności innych osób oraz sprzętu udostępnionego na potrzeby imprezy.
5. Na spotkaniu zabrania się wszelkich stosunków sexualnych w tym sexu oralnego.
6. Zakaz spożywania środków odurzających, narkotyków lub dopalaczy, osoby łamiące zakaz zostaną usunięte z imprezy.
7. Osoby pod zbyt dużym wpływem alkoholu oraz agresywne lub nie stosujące się do regulaminu mogą zostać wyproszone z imprezy.
8. Palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów tylko na zewnątrz lokalu.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek przedmioty zgubione bądź zostawione na terenie klubu. Uprasza się o pilnowanie swojej własności.
10. W "PLAY ZONE" zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz wszelakich używek.

Regulamin Play Zone

1. Nakazujemy dobrze się bawić.
2. Uszanuj sprzęty które zostały użyczone do testowania.
3. Zakazujemy spożywania alkoholu w tym pomieszczeniu.
4. Kategorycznie zakazujemy używania wszelakich środków odurzających jak i palenia papierosów.
5. Możliwa golizna.
6. Wszelkie formy interakcji mogą odbywać się jedynie za zgodą wszystkich stron uczestniczących.
7. Zabraniamy wszelakich stosunków sexualnych w tym sexu oralnego.
8. Po zakończonej zabawie ogarnij bałagan;
9. Obowiązuje zakaz robienia zdjęć, za wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje, które wydarza się w „Play Zone”.
11. Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane regulaminem podlegają ocenie i rozstrzygnięciu przez organizatorów, a ich decyzja jest niepodważalna i wiążąca.

 

Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane regulaminem podlegają ocenie i rozstrzygnięciu przez organizatorów, a ich decyzja jest niepodważalna i wiążąca.