1. Impreza przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. W razie wątpliwości organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontrolowania dokumentów w celu potwierdzenia pełnoletniości uczestników spotkania.

2. Obowiązkowy wpis na listę gości pod adresem blackfever.katowice@yahoo.com, info@blackfever.pl lub w wiadomości na Fetlife.com (Wiadomość powinna zawierać nick/i uczestnika/ów) do organizatorów __akasha, _zagubiona lub po prostu na profil imprezy Black_Fever

3. Możliwość robienia zdjęć tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez organizatorów. Akredytowani fotografowie robią zdjęcia pokazowe, lub na wyraźne życzenie uczestników.

4. Prosimy o uszanowanie prywatności innych osób oraz sprzętu udostępnionego na potrzeby imprezy.

5. Na spotkaniu zabrania się wszelkich stosunków sexualnych w tym sexu oralnego.

6. Wstęp tylko przy przestrzeganiu zasad dress code. Dopuszczalne stroje: eleganckie, skóry, Latex, lac, pvc,
burlesque, mundury, zentai, pin-up, bielizna lub związane z tematyką spotkania

7. Zakaz spożywania środków odurzających, narkotyków lub dopalaczy, osoby łamiące zakaz zostaną usunięte z imprezy.

8. Osoby pod zbyt dużym wpływem alkoholu oraz agresywne lub nie stosujące się do regulaminu mogą zostać wyproszone z imprezy.

9. Palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów tylko na zewnątrz lokalu.

10. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek przedmioty zgubione bądź zostawione na terenie klubu. Uprasza się o pilnowanie swojej własności.

11. W „PLAY ZONE” zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz wszelakich używek.

12. Użycie imienia, nazwiska lub nicku oznacza zgodę na jego wykorzystanie przez organizatorów na potrzeby organizacji i weryfikacji uczestników podczas spotkań Black Fever.

 

Regulamin Play Zone

1. Nakazujemy dobrze się bawić.

2. Uszanuj sprzęty które zostały użyczone do testowania.

3. Zakazujemy spożywania alkoholu w tym pomieszczeniu.

4. Kategorycznie zakazujemy używania wszelakich środków odurzających jak i palenia papierosów.

5. Możliwa golizna.

6. Wszelkie formy interakcji mogą odbywać się jedynie za zgodą wszystkich stron uczestniczących.

7. Zabraniamy wszelakich stosunków sexualnych w tym sexu oralnego.

8. Po zakończonej zabawie ogarnij bałagan;

9. Obowiązuje zakaz robienia zdjęć, za wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje, które wydarza się w „Play Zone”.

11. Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane regulaminem podlegają ocenie i rozstrzygnięciu przez organizatorów, a ich decyzja jest niepodważalna i wiążąca.

 

Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane regulaminem podlegają ocenie i rozstrzygnięciu przez organizatorów, a ich decyzja jest niepodważalna i wiążąca.